Teplický kapor 2018

Po úspešných dvoch ročníkoch pretekov Teplický kapor, MO SRZ Jelšava usporiada pre priaznivcov športového rybolovu 3. ročník rybárskych pretekov v love kapra, Teplický kapor 2018. Preteky sa uskutočnia na VN Gemerské Teplice v dňoch 4. - 6. mája 2018.


Výťažok z preteku bude použitý na ďalšie zarybnenie VN Gemerské Teplice trofejným kaprom.


PRAVIDLÁ PRETEKU A PROPOZÍCIE


Počet družstiev a štartovné:

- Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 20 družstiev.

- Družstvo tvoria 2 pretekári (príp. asistent).

- Štartovné za jedno družstvo je 150 Euro.

Časový harmonogram pretekov:

4.5. 2018 8:00 - 8:30 hod. - Príchod a registrácia družstiev

8:30 - 9:00 hod. - Žrebovanie

Žrebovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole žrebovania bude určené poradie žrebovania jednotlivých družstiev. V druhom kole si družstvo vyžrebuje konkrétne lovné miesto.

9:00 - 10:00 hod. - Presun družstiev na lovné miesta, príprava na lov

10:00 hod. - Začiatok pretekov

Preteky začínajú po zaznení zvukového signálu organizátorov. 

Dňa 4.5. 2018 lov prebieha od 10:00 hod., do 24:00 hod. Od 24:00 hod., do 4:00 hod. je lov prerušený. Loviaci sú povinní vytiahnuť z vody montáže a prerušiť lov.

5.5. 2018 Lov prebieha od 4:00 hod., do 24:00 hod. Od 24:00 hod, do 4:00 hod. je lov prerušený.

6.5. 2018 Lov prebieha od 4:00 hod., do 12:00 hod., kedy po zaznení zvukového signálu organizátorov budú preteky ukončené.

13:00 hod. - Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Všetci súťažiaci dostanú po ukončení preteku občerstvenie, vo forme chutného kotlíkového guláša.

Pravidlá pretekov:

- Loví sa systémom "chyť a pusť" v čase: 4.5. 2018 10:00 hod. - 24:00 hod.

                                                                   5.5. 2018 04:00 hod. - 24:00 hod.

                                                                   6.5. 2018 04:00 hod. - 12:00 hod.

- Pretekári musia mať platný rybársky lístok.

- Každý pretekár musí mať v čase začatia preteku dovŕšený vek 18 rokov.

- Povolený spôsob lovu je lov na ťažko.

- Feedrová technika a plavačková technika sú zakázané.

- Každé družstvo loví maximálne na 4 prúty.

- Koncová udica na každom prúte musí obsahovať najviac 1 nadväzec s 1 háčikom. Maximálny počet nadväzcov s nástrahou pre celé družstvo je 4 kusy.

- Ako nástrahu pre samotný lov je možné použiť len boilies, pelety a ich penové imitácie.

- Ako nástrahu je zakázané použiť akýkoľvek partikel, živé nástrahy, umelé imitácie partiklu a červov!

- Ako návnadu (kŕmenie) je možné použiť boilies, pelety, partikel, method mix.

- Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu nástrahy počas pretekov a to vytiahnutím celej montáže z vody.

- V pretekoch je povolené kŕmenie a lov len z brehu!

- Kŕmenie je povolené po zaznení zvukového signálu štartu preteku, non-stop, počas celého preteku (raketa, prak, kobra, spomb, košík a pod.).

- Zavážanie návnad a nástrah je zakázané.

- Použitie rybárskeho člna je zakázané.

- Použitie zavážacej loďky je zakázané.

- Použitie nahadzovacieho sonaru (echolotu) je povolené.

- Každé družstvo odparkuje svoje motorové vozidlo pri svojom lovnom mieste.

- V prípade zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo ukončenie preteku. V prípade nutného ukončenia preteku, platí poradie v momente ukončenia preteku.

- Organizátor neručí za majetok pretekárov a škody vzniknuté počas preteku.

- Pretekári zaplatením štartovného súhlasia s podmienkami súťaže.

- Pri registrácii každý pretekár podpíše súhlas s pravidlami a stanovami tohto preteku.

- Všetci účastníci sa zúčastňujú tohto preteku na vlastné nebezpečenstvo.

- Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie, ev. videonahrávky z priebehu súťaže na mediálne účely.

- Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu.

- Každé družstvo si po ukončení preteku vyčistí a poupratuje svoje lovné miesto a odvezie odpadky. Vrece na odpadky si každý zabezpečí sám.

- Povinná výbava súťažného družstva: 

3 ks prechovávacie saky

1 ks podložka pod kapra

1 ks podberák s minimálnou dĺžkou ramien 80cm

- Pri vylovení ryby z vody je povinné používať podberák. Ulovenú rybu je nutné položiť na odháčkovaciu podložku a zaobchádzať s ňou čo najšetrnejšie, aby nedošlo k jej poškodeniu, ranu ošetriť dezinfekčným prostriedkom.

Bodovanie úlovkov:

- Do súťaže sa započítava kapor nad 40cm (vrátane) a amur nad 60cm (vrátane).

- Víťazom sa stáva družstvo s najväčšou hmotnosťou ulovených bodovaných rýb.

- Pri najväčšej rybe preteku, resp. 3 najväčších ulovených rýb nerozhoduje dĺžka, ale hmotnosť.

- Ulovenú bodovanú rybu je nutné prechovávať v kvalitnom prechovávacom saku, až do príchodu rozhodcu. Družstvo musí mať minimálne 3 prechovávacie saky.

- Váženie úlovkov bude vykonávané priebežne, minimálne 3x denne.

- Pri vážení ulovenej ryby musí byť prítomný jeden člen susedného družstva, ktorý potvrdí správnosť váženia.

- Po odvážení bodovaných rýb a ich zapísaní do úlovkového listu, musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcov pustená späť do vody.

- V prípade ulovenia kapra nad 70cm, alebo amura, je družstvo povinné ihneď privolať rozhodcu, na zváženie úlovku. Po odvážení rybu hneď šetrne pustiť do vody.

- Všetky ryby budú vážené rovnakou váhou, ktorú zabezpečí organizátor.

- Ulovené ryby je zakázané prenášať do susedného, alebo iného lovného stanovišťa. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude družstvo, resp. družstvá diskvalifikované.

- Ryba zaseknutá tesne pred záverečným signálom o ukončení preteku, musí byť zdolaná do 15 minút od ukončenia preteku, inak nebude uznaná a bodovaná.

Ceny: 

1. miesto: 800 Euro + poháre + 2x komfortný spacák Delphin Horal

2. miesto: 400 Euro + poháre + 2x rybárske kreslo Delphin RS

3. miesto: 200 Euro + poháre + 2x luxusný podberák Delphin Ikona 36

4. miesto: vecné ceny

5. miesto: vecné ceny

Najväčšia ulovená ryba (kapor alebo amur): pohár + bivak Delphin Ziper Zone 2 Man

3 najväčšie ulovené ryby (súčet hmotností): vecné ceny

Prvá ryba nad 70cm (kapor alebo amur): vecné ceny

Prvá ryba nad 80cm (kapor alebo amur): vecné ceny

Víťazi sektorov (A,B): vecné ceny


Prihlásenie na preteky:

Prihlásenie je možné vykonať telefonicky u p. MUDr. Milana Nandrážiho (hlavný organizátor pretekov) na tel. čísle: 0905 656 602, alebo na mailovej adrese: milannan@orangemail.sk

Číslo účtu pre úhradu štartovného: SK41 0900 0000 0005 1064 5095

Za záväzné prihlásenie sa považuje uhradenie štartovného poplatku 150 Euro na družstvo.

Pri telefonickom, resp. mailovom prihlásení prosíme uviesť:

- názov družstva, mená členov družstva, telefonický kontakt, ev. mailový kontakt.

Prípadným odhlásením sa družstva po 31. 3. 2018 zaniká nárok na vrátenie štartovného.


ÚSPEŠNÝ LOV A VEĽA PEKNÝCH ZÁŽITKOV POČAS PRETEKOV PRAJE MO SRZ JELŠAVA.


MAPA LOVNÝCH MIEST