Teplický kapor 2019

Po troch úspešných ročníkoch pretekov Teplický kapor, MO SRZ Jelšava usporiada pre priaznivcov športového rybolovu 4. ročník rybárskych pretekov v love kapra, Teplický kapor 2019. Preteky sa uskutočnia na VN Gemerské Teplice v dňoch 24. - 26. mája 2019.


Výťažok z preteku bude použitý na ďalšie zarybnenie VN Gemerské Teplice trofejným kaprom.


PRAVIDLÁ PRETEKU A PROPOZÍCIE


Počet družstiev a štartovné:

- Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 20 družstiev.

- Družstvo tvoria 2 pretekári (príp. asistent).

- Štartovné za jedno družstvo je 200 Euro.


Časový harmonogram pretekov:

24.5. 2019 o 8:00 - 8:30 hod. - Príchod a registrácia družstiev

8:30 - 9:00 hod. - Žrebovanie

Žrebovanie bude prebiehať v dvoch kolách.

V prvom kole žrebovania bude určené poradie žrebovania jednotlivých družstiev (+ darček od firmy DELPHIN pre každého súťažiaceho).

V druhom kole si družstvo vyžrebuje konkrétne lovné miesto.

9:00 - 10:00 hod. - Presun družstiev na lovné miesta, príprava na lov

10:00 hod. - Začiatok pretekov

Preteky začínajú po zaznení zvukového signálu organizátorov. Lov prebieha non-stop, od 24.5. 2019 - 10:00 hod. do 26.5. 2019 - 12:00 hod., kedy po zaznení zvukového signálu organizátorov budú preteky ukončené.

26.5. 2019 o 12:00 hod. - Koniec pretekov

13:00 hod. - Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Všetci súťažiaci dostanú po ukončení preteku občerstvenie, vo forme chutného kotlíkového guláša.


Pravidlá pretekov:

- Loví sa non-stop systémom "chyť a pusť" v zmysle § 20 Zákona 216/2018 Z.z. a § 15 Vyhlášky 381/2018 Z.z. ako športový rybársky pretek.

- Pretekári musia mať platný rybársky lístok.

- Každý pretekár musí mať v čase začatia preteku dovŕšený vek 18 rokov.

- Povolený spôsob lovu je lov na ťažko.

- Feedrová technika a plavačková technika sú zakázané.

- Každé družstvo loví maximálne na 4 prúty.

- Koncová udica na každom prúte musí obsahovať najviac 1 nadväzec s 1 háčikom. Maximálny počet nadväzcov s nástrahou pre celé družstvo je 4 kusy.

- Ako nástrahu pre samotný lov je možné použiť len boilies, pelety a ich penové imitácie.

- Ako nástrahu je zakázané použiť akýkoľvek partikel, živé nástrahy, umelé imitácie partiklu a červov!

- Ako návnadu (kŕmenie) je možné použiť boilies, pelety, partikel, method mix.

- Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu nástrahy počas pretekov a to vytiahnutím celej montáže z vody.

- V pretekoch je povolené kŕmenie a lov len z brehu!

- Kŕmenie je povolené po zaznení zvukového signálu štartu preteku, non-stop, počas celého preteku (raketa, prak, kobra, spomb, košík a pod.).

- Zavážanie návnad a nástrah je zakázané.

- Použitie rybárskeho člna je zakázané.

- Použitie zavážacej loďky je zakázané.

- Použitie nahadzovacieho sonaru (echolotu) je povolené.

- Každé družstvo odparkuje svoje motorové vozidlo pri svojom lovnom mieste.

- V prípade zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo ukončenie preteku. V prípade nutného ukončenia preteku, platí poradie v momente ukončenia preteku.

- Organizátor neručí za majetok pretekárov a škody vzniknuté počas preteku.

- Pretekári zaplatením štartovného súhlasia s podmienkami súťaže.

- Pri registrácii každý pretekár podpíše súhlas s pravidlami a stanovami tohto preteku.

- Všetci účastníci sa zúčastňujú tohto preteku na vlastné nebezpečenstvo.

- Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie, ev. videonahrávky z priebehu súťaže na mediálne účely.

- Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu.

- Každé družstvo si po ukončení preteku vyčistí a poupratuje svoje lovné miesto a odvezie odpadky. Vrece na odpadky si každý zabezpečí sám.

- Povinná výbava súťažného družstva: 

3 ks prechovávacie saky

1 ks podložka pod kapra

1 ks veľký kaprársky podberák

- Pri vylovení ryby z vody je povinné používať podberák. Ulovenú rybu je nutné položiť na odháčkovaciu podložku a zaobchádzať s ňou čo najšetrnejšie, aby nedošlo k jej poškodeniu, ranu ošetriť dezinfekčným prostriedkom.


Bodovanie úlovkov:

- Do súťaže sa započítava kapor nad 40cm (vrátane) a amur nad 60cm (vrátane).

- Víťazom sa stáva družstvo s najväčšou hmotnosťou ulovených bodovaných rýb.

- Pri najväčšej rybe preteku, resp. 3 najväčších ulovených rýb nerozhoduje dĺžka, ale hmotnosť.

- Ulovenú bodovanú rybu je nutné prechovávať v kvalitnom prechovávacom saku, až do príchodu rozhodcu. Družstvo musí mať minimálne 3 prechovávacie saky.

- Váženie úlovkov bude vykonávané priebežne, minimálne 3x denne.

- Pri vážení ulovenej ryby musí byť prítomný jeden člen susedného družstva, ktorý potvrdí správnosť váženia.

- Po odvážení bodovaných rýb a ich zapísaní do úlovkového listu, musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcov pustená späť do vody.

- V prípade ulovenia kapra nad 70cm, alebo amura, je družstvo povinné ihneď privolať rozhodcu, na zváženie úlovku. Po odvážení rybu hneď šetrne pustiť do vody.

- Všetky ryby budú vážené rovnakou váhou, ktorú zabezpečí organizátor.

- Ulovené ryby je zakázané prenášať do susedného, alebo iného lovného stanovišťa. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude družstvo, resp. družstvá diskvalifikované.

- Ryba zaseknutá tesne pred záverečným signálom o ukončení preteku, musí byť zdolaná do 15 minút od ukončenia preteku, inak nebude uznaná a bodovaná.


Ceny: 

1. miesto: 1 000 Euro + poháre + vecné ceny DELPHIN v hodnote 250 Euro 

2. miesto: 600 Euro + poháre + vecné ceny DELPHIN v hodnote 200 Euro

3. miesto: 300 Euro + poháre + vecné ceny DELPHIN v hodnote 100 Euro


4. miesto: produkty LASTIA FISH

5. miesto: produkty SQUIDBAITS


Víťaz sektora A - produkty ORTHODOX CARP

Víťaz sektora B - produkty GARANT BAITS


3 najväčšie ulovené ryby (súčet hmotností): víkendový pobyt v KÚPELOCH ČÍŽ s plnou penziou pre celý tím (2-3 osoby) v hodnote 400 Euro

Najväčšia ulovená ryba (kapor alebo amur, rozhoduje hmotnosť): pohár + vecné ceny DELPHIN v hodnote 170 Euro 

Najdlhšia ulovená ryba (kapor alebo amur, rozhoduje dĺžka): vecná cena od OK Fish v hodnote 140 Euro

Prvá ryba nad 70cm: vecná cena DELPHIN v hodnote 40 Euro

Prvá ryba nad 80cm: vecná cena DELPHIN v hodnote 40 Euro


Prihlásenie na preteky:

Prihlásenie je možné vykonať telefonicky u p. MUDr. Milana Nandrážiho (hlavný organizátor pretekov) na tel. čísle: +421 905 656 602, alebo na mailovej adrese: milannan@orangemail.sk

Číslo účtu pre úhradu štartovného: SK41 0900 0000 0005 1064 5095

Za záväzné prihlásenie sa považuje uhradenie štartovného poplatku 200 Euro na družstvo.

Pri telefonickom, resp. mailovom prihlásení prosíme uviesť:

- názov družstva, mená členov družstva, telefonický kontakt, ev. mailový kontakt.

Prípadným odhlásením sa družstva po 31. 4. 2018 zaniká nárok na vrátenie štartovného.


ÚSPEŠNÝ LOV A VEĽA PEKNÝCH ZÁŽITKOV POČAS PRETEKOV PRAJE MO SRZ JELŠAVA.


MAPA LOVNÝCH MIEST


TEPLICKÝ KAPOR 2019 - ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH TÍMOV


1. DELPHIN TEAM (Šabata Jakub, Číhal Filip)

2. EXTREME CARP GEMERSKÁ HÔRKA (Kerepesi Attila, Ronyecz Erich, Ronyecz Mark)

3. BOBO TEAM (Lisoň Róbert st., Lisoň Róbert ml.)

4. DL CARP TEAM (Hrbál Dávid, Kročko Ľuboš)

5. KEXOVCI (Reken Jaroslav, Reken Maroš)

6. TRIO CARP TEAM (Hegedüs Csaba, Csoltó Norbert, Hegedüs Ľudovít)

7. ORTHODOX CARP (Nandráži Milan ml., Šafárik Jaroslav)

8. MAMUTY (Krochmal Alexander, Pletka Peter)

9. SGS CARP TEAM (Šimon Július ml., Rus Marko, Šimon Július st.)

10. ELITE CARP TEAM (Ligárt Ivan, Gáspár Alexander, Juhász Zoltán)

11. CAPERLAN TEAM (Katona Marcel, Kukura Václav)

12. C.D.I. Carp (Michalco Róbert, Miartin Ivan)

13. FUNKY FISH TEAM (Tóth Peter, Ďalog Ondrej)

14. RV 73 TEAM (Lapšanský Gabriel, Čapo Miloš)

15. M.V. FISHING - GARANTBAITS TEAM (Kasáč Ján, Gracza Tomáš)

16. BAGO TEAM (Badín Roman, Badín Jaroslav)

17. LVDS CARP TEAM (Doboš Tomáš, Makai Zoltán, Lassan Ján)

18. GARANT BAITS VÝCHOD (Šoganič Martin, Hredzák Marian)

19. MIKBAITS SK (Čonka Erik, Bielik Ladislav)

20. PH CARP TEAM (Papp Róbert, Tóth Róbert, Csutor Zoltán)


Poradie tímov je uvedené podľa dátumu uhradenia štartovného.


CELKOVÉ VÝSLEDKY

ŠTATISTIKA ÚLOVKOV