Kontaktné údaje

Súradnice jazera
GPS: 48°36'0.19"S, 20°17'4.33"V

Lokalita
Gemerské Teplice, 049 16

Organizátor preteku
MO SRZ Jelšava

Informácie a registrácia
+421 905 656 602

(MUDr. Milan Nandráži)

E-mail
milannan@orangemail.sk